dilluns, 5 de novembre de 2012

Les mascotes de cilcle mitjà.

L'activitat té com objectiu que els alumnes construeixin una figura tridimensional amb materials reciclats. Per grups seleccionaran materials que tinguin a casa: taps, caixes de sabates, ampolles, llanes, etc.
Un cop decidida la forma que tindrà la mascota cal que enganxin les diferents peces de la composició, i que acabin de decorar-la amb pintures i petits detalls.
Finalment es farà una votació per escollir la mascota de la classe.